Een fantastische analyse van ons geldsysteem - Lokaal geld blog - Nieuw Geld

Ga naar de inhoud

Een fantastische analyse van ons geldsysteem

Nieuw Geld
Gepubliceerd door in Artikelen ·
Ad Broere heeft in een paar zinnen de essentie van ons geldsysteem weten te vertellen: "Het  huidige financiële stelsel stamt uit het feodale tijdperk. Het is ontworpen om te voorzien in de voortdurende behoefte aan geld bij de toenmalige elite (adel en geestelijkheid). Geld, waarmee oorlogen en een extravagante levensstijl werden gefinancierd. De elite bood voor de geleende bedragen als onderpand het volk aan, dat de belastingen moest opbrengen waarmee rente op steeds groeiende schulden werd voldaan."
- Dit is precies zoals het nog steeds is. De elite is ondertussen wat veranderd. Er zitten wat minder gekroonde hoofden in en wat meer bankiers, maar het systeem werkt nog altijd op deze wijze. De vraag is of we ondertussen niet onderhand toe zijn aan een nieuw geldsysteem omdat we in feite al lang niet meer in een feodaal tijdperk zouden moeten willen leven. Waarom pikken we dat als moderne mensen nog?
Zoals Ad Broere al zegt: "Het financiële stelsel is vanaf de grondlegging ervan niet ontworpen om bij te dragen aan een goed functionerende, op de menselijke maat gebaseerde samenleving." Hij zegt het goed. Zou de moderne samenleving niet moeten eisen dat we gaan werken met een systeem dat iedereen steun biedt? Niet handje ophouden steun, maar geld moet ondersteunend aan de samenleving zijn en niet een winstgevend product voor de elite.
Banken houden momenteel 500 miljard cash aan bij de ECB. Particulieren alleen al in België hebben 232 miljard euro op hun spaarbankboekjes staan. Allemaal dood kapitaal waarmee in feite niemand gebaat is. We willen meer, meer, meer en hoe komt dat? Dat komt omdat ons geldsysteem vreselijk oneerlijk is. Dat is de bron van het kwaad. Geen enkele oplossing zal soelaas bieden als we niet de kern gaan raken en overstappen op een eerlijker geldsysteem.
Waar is de Ghandhi die de massa kan leiden en de elite kan doen inzien dat ze moeten inschikken?
Internet geeft ons ongekende vrijheden, maar als het de autoriteiten en de bankiers niet enorm duidelijk wordt dat het gedaan moet zijn met het bedrog, blijven ze het gewoon uitvoeren. Als u en ik passief blijven, wiens schuld is het dan dat er niets veranderd? Stuur de dit link naar dit artikel / site eens door! Doe ook uw kleine bijdrage aan een betere wereld. Zorg er voor dat we niet langer met zijn allen onwetendheid met de materie kunnen voorwenden. Wat zeggen we later onze nakomelingen: Wir haben es gewusst! Aber wir haben leider nichts dagegen gemacht?


Terug naar de inhoud