Geldscheppende instellingen - Lokaal geld blog - Nieuw Geld

Ga naar de inhoud

Geldscheppende instellingen

Nieuw Geld
Gepubliceerd door in Artikelen ·
Banken als Rabobank, ABNAMRO, BNP Paribas, KBC zijn geldcreërende banken.
Natuurlijk, u brengt er ook wel eens wat geld heen, maar het meeste geld dat rond gaat, bestaat eigenlijk niet eens. Het is er alleen maar in de vorm van enen en nullen in de computer.
Daar blijft het meeste geld ook.

Stel even u wilt een huis kopen. U heeft 20.000 euro bijeen verdiend en dat geld staat op een spaarrekening bij de bank. Dat zijn enen en nullen geworden en mogelijk altijd geweest. Immers is uw loon er ook alleen maar in enen en nullen.
Uw nieuwe huis kost 200.000 euro.
U heeft dus een hypotheek nodig want u kan 10.000 eigen geld inbrengen en de rest wilt u lenen.
We gaan even uit van de ouderwetse gewoonte dat de bank u ook nog daadwerkelijk een hypotheeklening gaat toekennen. Ik weet, het realiteitsgehalte van dit artikel holt achteruit, maar we moeten wat.
U krijgt een hypotheek van 190.000 euro.
De bank heeft dat geld niet. Tenminste, niet volledig.
De bank gaat u grofweg 100.000 euro in enen en nullen verstrekken die ze van andere klanten in bewaring hebben gekregen. Uw spaargeld is daar in feite ook deels voor gebruikt.
De rest van het geld gaat de bank creëren. Ze mogen dat, als er maar een degelijk onderpand voor aanwezig  is. Uw nieuwe huis is getaxeerd op 200.000 dus dat zit goed. Er kan een  hypotheek van 190.000 op gevestigd worden en op basis van uw handtekening en in feite de belofte dat uw huis van de bank is als u niet op tijd de rente betaalt of aflost, wordt er 90.000 euro uit het  niets gecreëerd.
Voor de bank prachtig, want over de volle 190.000 die u gaat lenen moet u de rente betalen. Dus ook over geld dat helemaal niet bestaat!
Nu is alleen het gekke, u gaat dat huis kopen en de vorige eigenaar krijgt, denkt hij, 200.000 euro in handen.
Als deze, net al alle andere ingezetenen, dat geld weer gaat gebruiken om er ook weer een huis van te kopen en een hypotheek op een NOG duurder huis te nemen, dan is er niets aan de hand. Het geld blijft dan nullen en enen in de computer.
Het hele geldsysteem gaat pas in de problemen komen als woningverkopers ineens massaal hun huis verkopen, geen nieuw huis kopen en het geld in cash (munten of biljetten) uitgekeerd willen zien.
Dan ontstaat een probleem, omdat hooguit enkele procenten van al het geld dat bestaat daadwerkelijk in munten en biljetten bestaat.
Dus als we maar 5% van ons vermogen (en de schulden) cash gaan vragen, dan is het fysieke geld op.
Het feit dat u maar 10.000 cash naar het buitenland mag meenemen is vooral ingegeven vanuit het feit dat we anders snel een tekort aan biljetten in eigen land gaan krijgen.
Maar nog erger is het als we zelfs geen biljetten of munten meer willen hebben.
Als de verkoper in feite zegt, hou die euro's maar en geef me goud. Dan is er wel fysiek geld genoeg, maar dan ontstaat de situatie dat de belastingdienst ineens ziet dat er snel geld uit de reële economie verdwijnt. Het verdwijnt niet echt, maar geld ligt dan bij banken, terwijl mensen steeds meer goud bezitten en veelal dat goud ook niet zo heel secuur opgeven. Goud is prachtig, maar het is wel funest voor de economische bedrijvigheid en daarmee voor de economie. Geld moet rollen en geld in goud rolt niet.
Stel dat de verkoper van het huis het verkregen geld (200.000 euro) toch naar de bank brengt en het er als spaargeld in bewaring geeft. Dan kan dit geld, dat deels dus voortkwam uit lucht, weer gebruikt worden voor de dekking van een volgende lening. Dus lucht dekt dan lucht en er komt steeds meer geld in de economie.
Huizenprijzen stijgen dan steeds sneller, want er komt steeds meer geld en meer geld houdt in dat je hoger kan bieden.
Andersom werkt het natuurlijk ook. In Nederland zagen we dat in de jaren na de 2008 crisis. Steeds meer huizen stonden te koop. In plaats van geld op de bankrekening zit het kapitaal van de inwoners in stenen. Vanwege de daling van de huizenprijzen loste men meer op de schulden af en dat hield in dat de banken in de problemen kwamen. Immers dat geld, dat als dekking van andere leningen gebruikt werd, dat wordt opgenomen om leningen af te lossen. Dus er komt geld terug en dat geld wordt dan geschrapt. Iedere aflossing is verloren geld voor de economie en voor de balans van de bank. De enen en nullen bij de banken verdwenen als sneeuw voor de zon.
Het was immers 'lucht' en het wordt nu afgelost. Die verkrapping in de geldhoeveelheid hebben de FED en de ECB proberen tegen te gaan door het uitgeven van heel veel nieuw geld in de vorm van enen en nullen. En dat is ze goed gelukt. Het punt is alleen dat de staten nu enorme schulden hebben, want we leven nu eenmaal in het rare systeem dat al het door de ECB en FED uitgegeven geld een schuld van de staat aan de bankiers is.
Geld is niet van u en van mij maar het is van enkele uitgevende bankiers die het ons verstrekken via hun banken.
De schulden van de ECB en daarmee van de individuele staten zijn enorm geworden. Als de rente op die schulden zou stijgen, dan zouden deze rentekosten alle economische groei opslokken omdat we dan krom moeten liggen om de rente aan de bankiers te betalen.
Gekkenwerk, maar zo werk het systeem wel.
De oplossing is heel simpel. Dat is rente-vrij geld.
Maar als we die oplossing kiezen, dan raken de bankiers hun macht en rijkdom kwijt. Met rente-vrij geld heeft niemand meer eerbied voor de macht van de bankier. De bankier vindt van zichzelf dat hij een betere hoeder van de economie is dan kort zittende politici dat zijn. Het erge is dat ze daar gelijk in hebben.
Daarom moet je geldschepping ook zeker niet aan politici overlaten. Je moet het inderdaad overlaten aan banken... Maar dan wel 'echte' banken. Die banken mogen niets anders dan bankieren. Ze mogen niet voor eigen rekening handelen, ze mogen geen adviezen aan bedrijven geven, ze mogen geen bedrijven naar de beurs brengen. Ze mogen slechts aan de hand van strenge regels geld scheppen en er een lage rente over vragen.
Ze moeten zelf het risico voldoende afdekken en er wordt geen bank die in de problemen komt gered. Bankieren is dan weer gewoon ondernemen, en net zo risicovol ondernemen als dat alle andere ondernemers dat ondervinden.
Nu is het gekke, wij willen dat massaal eigenlijk niet. Want zulke banken zullen nog minder makkelijk leningen verstrekken. Immers een  slechte lening aan u verstrekken zou dan de bankier zijn baan of bedrijf kunnen kosten.
Wij willen als consumenten liever meer lenen, vandaag nog. Onderpand vinden we maar onzin. De hypotheek zou gewoon 125% van  de woning moeten kunnen bedragen. Vraag het jonge woningkopers en ze zullen het beamen. Ze willen immers dat mooie huis, ondanks dat ze het zich niet kunnen veroorloven. Gaat het mis, voor wie is dan het risico?
Men onze eigen instelling zou het land snel failliet zijn. We geven af op bankiers en dat doe ik ook dagelijks, maar die bankiers zijn slechts de gorilla's die samen met de CEO's boven aan de berg gekomen zijn. Ergens daaronder staan wij ook allemaal op financieel gebied gek te doen en ons eigen rolletje te spelen op de berg met gorilla's. En allemaal proberen we ons naar boven te wurmen, want hoe hoger je komt, des te meer aanzien krijg je van die andere gorilla's op die ondertussen wel wat glad geworden berg.


Terug naar de inhoud