Globalisering is de heilige graal - Lokaal geld blog - Nieuw Geld

Ga naar de inhoud

Globalisering is de heilige graal

Nieuw Geld
Gepubliceerd door in Artikelen ·
Ik kwam vorige week een lokale politicus tegen die 'tegen' een lokale munt was omdat het asociaal zou zijn. Het zou egoïstisch zijn en de globalisering, die we dankbaar moesten zijn, tegenwerken.
Soms is het goed om even een volledig tegengesteld beeld voorgeschoteld te krijgen.
Hoe komt het dat deze lokale politicus er tegen is dat de lokale economie sterker zou worden. Hoe kan je daar nu, zeker als lokaal politicus, serieus tegen zijn?
Naar zijn mening zou het de samenwerking tussen de verschillende gemeentes in de omgeving tegenwerken.
Het zou asociaal zijn om als het ware 'eigen volk eerst' toe te passen.
Daarmee was direct een link gelegd die ik nog nooit had gelegd, namelijk de nationalistische link.
Je moet het er maar bij willen trekken.
Je zoekt als lokale politicus naar argumenten om gelijk te krijgen en al heb je alle argumenten tegen, dan wek je gewoon suggesties die zo'n initiatief in een heel ander daglicht zetten.
Eigen dorps, wijk of stadeconomie willen versterken en ook de lokale samenhang willen versterken, wat ook je achtergrond of nationaliteit ook is, is bij deze politicus een nationalistische, bijna racistische daad.
Ik schrok daarvan. Hoe KAN je nu zo'n relatie leggen. Het heeft niets met elkaar te maken.
Een andere aanwezige gaf al aan dat het mogelijk een kwestie was van 'niet  zelf verzonnen' en dus een slecht voorstel om met een lokale munt te komen.
Het kan zijn. Het kan echter ook zijn dat deze politicus er niet voor de bewoners zit, maar voor zijn (multi-national) werkgever.
Natuurlijk kan het ook zo zijn dat hij gewoon slecht op de hoogte is en liever een uitgesproken mening ventileert dan dat hij zich eerst inhoudelijk op de hoogte stelt. Hoe dan ook, ik ben gewaarschuwd dat oppositie wel eens heel fel kan zijn en op volkomen oneerlijke argumenten gevoerd wordt.
Die globalisering is volgens de politicus extreem belangrijk. Alleen daardoor hebben we volgens hem nu de welvaart die we nu hebben. Ik ben het daar ook niet mee eens. In mijn ogen hebben we de welvaart vooral door gegoochel met onze fiat munt. Globalisering heeft er ook toe bijgedragen dat het bij ons beter ging, maar dat wil niet zeggen dat het daarom ook goed voor ons blijft.
Dat we echter goedkope producten hebben door zeer efficiënte produstie op wereldschaal is zeker een feit. Is het naar de toekomst toe echt beter nu we nog maar 3 bierbrouwerijen in de wereld hebben die 80% van de markt in handen hebben? Het bier is niet lekkerder geworden, de prijs is niet omlaag. Daar waar vroeger duizenden mensen een baan bij een brouwerij hadden, zijn dat er nu lokaal nog maar heel weinig.
Kies om het even welke sector, overal hebben een handvol partijen de wereldmarkt samen in handen. Is dat beter?
Is dat goed voor de lokale economie? Is dat op termijn voor de lokale economie leefbaar, of zitten we nu op een kruispunt waarbij we gaan zien dat de lokale economie leeggezogen gaat worden en lokale ondernemers rap verdwijnen en daarmee de lokale leefbaarheid ook fors minder wordt?
Ik vrees dat laatste.
Ik vrees dat sportverenigingen steeds moeilijker lokale ondernemers gaan vinden die een lokale club willen sponsoren. Nu lukt het nog wel, maar met het toenemende aantal faillissementen gaat dat veranderen.
Kleine winkels verdwijnen en alleen filialen van multinationals blijven over. De lokale economie is aan het verarmen en die trend zet door en gaat versnellen.
Dat is mijn visie.
De politicus had daar geen visie over. Hij kapte het hier af. Inhoudelijk wilde hij geen discussie voeren. We moesten maar dankbaar zijn voor de globalisering en daar moest ik het mee doen.
Het vervelende is dat iets nieuws het niet makkelijk heeft. Wat de boer niet kent, de vreet hij niet. Een lokale munt is onbekend en wat moet je daar nu mee?
Zo'n politicus die zonder steekhoudende argumenten vernieuwingen wil tegenhouden heeft het relatief makkelijk. Het is veel simpeler alles bij het oude te laten. Net als de kikker in langzaam warmer wordend water merk je dan amper dat de omgeving aan het veranderen is. Je hoeft dus nooit toe te geven dat je fout zat en als je het al doet, zoals Lubbers laatst, dan is het twintig jaar te laat en niet meer relevant. Het leed is dan al geleden.
Vooraf doelbewust onwenselijke zaken voorkomen, dat is lastiger. Komt je doemscenario wel uit? Is het allemaal wel nodig?
Als je al die moeite gedaan hebt en we komen sterk door de crisis, was het dan wel nodig geweest? Hadden we ook zonder al die moeite niet sterk uit de crisis gekomen?
Het is een gevecht tussen klagen, nee zeggen of actief actie ondernemen.
Actief actie nemen hoeft niet altijd ook goede actie te zijn, maar is het niet altijd beter dan passief alles maar over je heen laten komen terwijl het aantoonbaar steeds slechter met de lokale economie gaat?
Is zo'n lokale munt ook levensvatbaar als je deze niet alleen in de dorp, maar in de regio geldig laat zijn? Kan je zo'n beweging in gang zetten dat het regionaal kan? IK zelf zie al een enorme berg werk op me af komen bij slechts een introductie in het dorp. Regionaal, dat is het werk in het kwadraad.
Ik weet wel, je moet groot denken, maar hoe groot of klein je ook denkt, er blijven maar 24 uur in een etmaal zitten. Een lokale munt is haalbaar als deze lokaal door ondernemers en burgers gedragen wordt. Hoe groot 'lokaal' dan is, dat is te bezien. De beschikbaarheid organisch uitbreiden door langzaam aan steeds meer deelnemers aan je te binden is ook een mogelijkheid. Op dit manier kan je een nabijgeleden dorp of stad er ook bij gaan betrekken.
Dat er echter ook mensen 'tegen' zullen blijven, dat is helaas ook waar. Alle sterke argumenten ten spijt. Jammer, maar ook fact of live.


Terug naar de inhoud