Naar een Nieuwe samenleving - Lokaal geld blog - Nieuw Geld

Ga naar de inhoud

Naar een Nieuwe samenleving

Nieuw Geld
Gepubliceerd door in Artikelen ·
Ik ben er van overtuigd dat onze samenleving voor een enorme omwenteling staat. Een wenteling naar samen doen, gunnen, lokaal ondernemen, en meer lokale samenhang. Een samenleving waarbij we ons bewust worden dat WIJ een meerwaarde moeten bieden.
Bijvoorbeeld door niet meer alleen maar de sparen bij de bank, maar ook te sparen in de vorm van belangen nemen in lokale initiatieven zoals een energie-coöperatie.
Een deel van het spaargeld gaat in bijvoorbeeld zonne-energie panelen gestopt worden.
Die panelen staan, als u zelf geen ruimte heeft, elders op een dak en de stroom wordt aan lokale bedrijven of instellingen geleverd. De opbrengsten worden verdeeld over de deelnemers die dus via die weg een (hogere) opbrengst vanuit hun kapitaal verkrijgen en daarmee voor henzelf een goede investering doen. Via deze weg verrijken de deelnemers de lokale samenleving door het goed inzetten van het spaargeld.
Lokale boerderij
Of kies voor het samen sponsoren van een lokale boerderij. De boer levert als tegenprestatie het hele jaar door iedere week eerlijk voedsel.
Hij kan daarmee rechtstreeks aan consumenten leveren,  hetgeen hem een veel hogere marge geeft dan leveren aan een inkoper van bijvoorbeeld een landelijke supermarktketen.
De boer heeft via dit abonnementsysteem een zekere afzet en de deelnemers hebben eerlijk voedsel. Ook dat is een meerwaarde, want die boer zou zonder deze opzet alleen maar winstgevend kunnen werken door met kunstmest te werken en zo snel en goedkoop mogelijk te leveren aan supermarkten.
Ongetwijfeld zijn veel meer oplossingen denkbaar, maar deze twee genoemde oplossingen kunnen in feite vandaag al opgezet worden. Daar hoeven we geen nieuwe  samenleving voor te ontwikkelen, maar het maakt wel deel uit van een  toekomstige nieuwe samenleving.
Er zijn uitdagingen
Wettelijk ligt het soms nog lastig. De wet is immers nooit geschreven op dit soort ideeën. De wet moet dus aangepast worden en dat wordt in theorie pas gedaan als de helft plus één overtuigd is van de goede insteek. De wet loopt bij vernieuwingen dus altijd achter. De politiek loopt altijd achter. Eerst moet er ergens een idee komen, dan moeten we ondernemende types komen die het gaan uitvoeren. Dan komen in het ergste geval de ambtenaren die de wet erbij pakken en vervolgens ontstaat of een beweging, of de vernieuwer wordt met de wet in de hand figuurlijk een kopje kleiner gemaakt. Hoe dan ook, een vernieuwer moet vaak tegen de bestaande wetten en vooroordelen schoppen.
Wetsovertreders
Met de beste bedoelingen moet een vernieuwer soms willens en wetens een niet kwaadwillende wetsovertreder zijn. Een luis in de pels van de wet adorerende ambtenaren en politici.
Het is goed u dat te realiseren... Immers gaan we er maar al te snel vanuit dat wetsovertreders 'slecht' zijn. Dat is lang niet altijd zo. Soms is de wet gewoon fout of achterhaald.
Vooral de politiek zou zich dat eens goed moeten gaan realiseren. Ambtenaren kunnen dat niet, die moeten slechts de bestaande wet uitvoeren. Daar zijn ze helaas soms erg dom en rechtlijning in. Onder het mom 'befehl ist befehl' maken ze dan zo nu en dan door een plotseling hervonden arbeidsethos heel wat kapot. Ze kunnen vaak niet anders. De wet en hun taakomschrijving geven geen ruimte voor nadenken of de wet anders interpreteren. Dat moeten politici doen. Ambtenaren voeren slechts uit. Soms echter, zou je wensen dat ambtenaren wat meer zouden slapen.


Terug naar de inhoud