Sociaal geld - Lokaal geld blog - Nieuw Geld

Ga naar de inhoud

Sociaal geld

Nieuw Geld
Gepubliceerd door in Artikelen ·
Waarom niet naast de euro ook sociaal geld creëren? Een sociaal uur is een uur en het maakt niet uit wat je voor sociaal vrijwilligerswerk in dat uur gedaan hebt. Je doet een uur vrijwilligerswerk bij de hulpbehoevende buurman en je krijgt daarvoor je beloning in de vorm van de 2 sociale munten per uur.
Maar hoe heeft de buurman die sociale munten verkregen die hij jou gegeven heeft?

Nu, misschien heeft hij de administratie voor een sportclub gedaan, of is hij trainer bij een sportclub en heeft hij daarvoor de vergoeding in de vorm van de sociale munten verkregen.
Maar hoe is de sportclub dan aan die sociale munten gekomen?
Misschien heeft de sportclub die wel als sponsorgeld van een lokale ondernemer gekregen! Die ondernemer heeft zijn sponsoring verstrekt in de vorm van de door hem gekochte sociale munten.
Maar hoeveel kost die sociale munt dan?
- Dat kunnen we samen afspraken, maar misschien is het een idee om deze vast te stellen als 0,1 gram zuiver goud per munt. 1 gram goud is op het monent dat ik dit schrijf 31,5 euro waard. Een sociale munt kost dus omgerekend 3,15 euro per stuk.
Voor een uur werk dus geen enorme betaling, maar het is dan ook een sociale munt en geen topinkomen.
De sociale munten komen dus in omloop omdat 'iemand' ze gekocht heeft in ruil voor in feite goud.
In feite zou je kunnen stellen dat de onderliggende waarde dus goud is. Een sociale munt is dus in theorie altijd weer in te ruilen voor goud.
Dat wil je echter niet, want dat zou het te duur maken, maar misschien kan je de mogelijkheid (tegen hoge kosten) wel bieden.
Iemand die dan dus erg veel sociaal werk verricht, kan het 'omruilverlies' voor lief  nemen en het inruilen tegen goud, of de goudwaarde in bijvoorbeeld euro's exclusief de kosten.
Middels deze sociale munt zouden we de  hoeveelheid uren die we voor elkaar over hebben wel eens enorm kunnen uitbreiden. Men wordt zich er dan hopelijk ook wat meer van bewust dat het sociale werk ook waarde heeft. Nu zijn heel wat mensen letterlijk soms tientallen uren per week sociaal actief, maar krijgen ze er niets voor. Zo bijvoorbeeld sporttrainers die in heel wat gevallen zonder enige vergoeding wekelijks de nodige uren op het veld staan om kinderen en volwassenen de kans te geven een sport te beoefenen.
We zien steeds meer dan ze een vrijwilligersvergoeding in euro's krijgen, maar daarmee moeten de lidmaatschapsgelden zwaar omhoog. Heel jammer, want met het sociale geld kan je meer omdat het goedkoper is om vrijwilligerswerk in te zetten. De trainers op het veld kunnen misschien bij (ouders van) leden mensen vinden die tegen dezelfde vergoeding bij de trainer in de tuin wat werk verricht.
Zo kan er wat teruggedaan worden met de uitwisseling van tijd, want dat is die sociale munt vooral, de inzet van tijd.
Blijft nog wel de vraag wie de sociale munt uitgeeft. Naar mijn idee zou dat een organisatie zonder winstoogmerk moeten zijn. Met de 'winst' vanuit de terugverkochte munten moet de organisatie opgezet worden. Blijft er meer over, dan kan het geld in de vorm van sponsering weer terug in de maatschappij gebracht worden.
Moet het goud zijn als onderliggende waarde? Neen, maar ik raad het wel aan. Immers worden er van bijvoorbeeld euro's of dollars steeds meer bij gedrukt. Je maakt dan je systeem afhankelijk van een systeem dat corrupt is. Dat lijkt me geen goed uitgangspunt.
Kan het ook zonder onderliggende waarde? Ja, maar dan heb je net zo'n corrupt systeem als het fiat geldsysteem. Iedereen kan dan de munten creëren uit het niets. Hoeveel is iets reëel gezien waard als je het uit  het niets kan creëren? Waarom zou je dan nog mensen vinden die er voor willen werken? Je kan het immers ook zelf gratis uit het niets laten ontstaan.
Is dit niet een verkapte vorm van belastingontduiking?
Neen, dat  is het niet. De trainers en andere vrijwillgers krijgen nu of een beloning in de vorm van waardering. En hoe moet de belastingdienst  'waardering' belasten? Of ze krijgen waardering in de vorm van de onbelaste vrijwilligersvergoeding.
Is het meer dan dat, dan is het  een betaalde baan en daarvoor gelden al bestaande regels. Er kan dus geen sprake zijn van belastingontduiking als je je aan de al bestaande regels houdt. Je mag aan vrijwilligers op jaarbasis in Nederland ter waarde van 1500 euro belastingvrij vergoeding verstrekken. Dat is dus uit te rekenen als je de uitgereikte sociale munten en de goudprijs berekend. Daarbij hou je rekening met de opbrengst bij verkoop van die munten aan de uitgevende instelling.
Eea zou je zelfs zover kunnen laten gaan dat je het berekend over alleen die munten die terugverkocht worden.
Munten die weer worden ingezet vallen dan buiten de berekening. Immers ben je dan heel goed maatschappij versterkend bezig en versterk je de sociale samenhang van de samenleving door de munt sociaal in te zetten. Dat voordeel is er niet als je de sociale munt gaat inruilen tegen ander geld of tegen de onderliggende waarde in goud.


Terug naar de inhoud