Wat was de goudstandaard nu eigenlijk - Nieuw Geld

Ga naar de inhoud

Wat was de goudstandaard nu eigenlijk

Goudstandaard

Al sinds 1971 bestaat er in Amerika, maar eigenlijk over geheel de wereld, niet echt een goudstandaard meer. Ons huidige geld noemen we Fiat geld omdat het geen dekking in goud of zilver meer heeft.

De goudstandaard heeft echter af en aan meer dan 3000 jaar historie. Het kan dus niet worden afgedaan als een stom systeem dat niet werkt.

Het werkt namelijk wel, maar het heeft ook wat vervelende beperkingen. Beperkingen die zo gaan knellen dat uiteindelijk in slechte economische tijden iedereen wil dat de standaard losgelaten wordt.
Als namelijk de economie gaat krimpen, dan zien we goud (en dus geld) vertrekken naar het buitenland. Er blijft dus weinig geld achter en aldus krimpt de economie en worden de inwoners geconfronteerd met het feit dat geld schaars wordt. Armoede is het gevolg.
Regeringen zien niet graag dat hun onderdanen armoede lijden en wat is dan verleidelijker dan geld te verzinnen en aan de armen te geven? Dan hebben ze weer wat geld om eten van te kopen... Dat is waar, maar zodra je dat doet, ben je los van de goudstandaard.
Je bent dan immers de waarde van geld dan aan het verwateren. Het blijft punt van discussie of de economie ermee geholpen is. Je geeft namelijk de behoeftigen wel geld, maar ontstaat er economische groei door? Een economie zou, net als in de natuur de seizoenen doen, moeten groeien en krimpen. Slechte bedrijven moeten failliet kunnen gaan, zodat de goede bedrijven kunnen voortbestaan. Via die weg wordt er efficiënt gewerkt en blijven de gezondste bedrijven bestaan. Ben je een slechte ondernemer, dan ga je vanzelf onderuit. Behalve als de regering je met nepgeld overeind houdt. Je bedrijf of fabriek blijft bestaan en je hebt een voordeel ten opzichte van goede bedrijven die geen hulp kregen.

Ga je geld creëren uit het niets en in feite weggeven, dan wordt slecht ondernemersschap beloond en inefficiënte bedrijven zullen overleven. Voorstanders van deze werkwijze zullen aanvoeren dat deze slechte bedrijven dan weer goedgemaakt kunnen worden. Het voordeel is nu dus dat geen banen verloren gingen en er rust in de economie is gebleven.
Dat is als de opzet slaagt. Als het misgaat, kan er een totaal verlies van vertrouwen optreden zoals in 1923 in Duitsland, maar ook in de jaren negentig in Argentinië en in de jaren nul in Zimbabwe. De munt verliest dan al haar waarde en spaargelden en pensioenen gaan verloren.

Een echte goudstandaard zorgt ervoor dat geld evenveel waard blijft. Echter is de economische neergang keihard en zwaar. Ze zal echter, net als de seizoenen weer gevolgd worden door economische groei. Tenminste, als mensen en goederen vrij mogen bewegen. Dan trekken mensen immers weg als het er niet goed gaat en komen terug als het weer beter gaat. De wereld zou via die wisselingen steeds in een evenwicht verkeren. Op sommige plekken zien de goud komen en op andere plekken (waar het economische minder goed gaat) zal het goud vertrekken. Datzelfde met de economie. Daar waar goud heen gaat groeit de economie, daar waar goud vertrekt, is men welvarend, maar met iedere verkoop van goud neemt die welvaart af.

Vanwege het nadeel dat je voelt in economisch zware tijden is het handhaven van een goudstandaard in slechte tijden vrijwel onmogelijk. Niemand wil dat. Iedereen wil op zo'n moment liever verzonnen geld. Dat doet immers minder pijn. Je kan dan blijven hopen dat je, als de economie weer bijtrekt, het extra geld weer aan de circulatie kan onttrekken. Helaas werkt het zo niet omdat ons geldsysteem door de rentecomponent steeds uitgebreider wordt. Omdat Amerika zich na de Tweede Wereldoorlog EN tijden de Reagan jaren uit de problemen geleend heeft, is men gaan geloven dat dit het wondermiddel is dat altijd zal werken.
Wat vergeten is, is dat de economie in beide perioden enorm groeide. Men leende zich dus uit de problemen door geldontwaarding en economische groei.
In de 21 eeuw is er in Amerika geen noemenswaardige economische groei meer. Ze lenen zich groen en blauw, ze creëren geld in enorme hoeveelheden en ze brachten de rente naar nul, maar er ontstonden geen extra banen door en ook geen extra economische groei. Het wondermiddel werkt niet meer, maar ondertussen is de hoeveelheid dollars in omloop exponentieel gestegen. Nu de economie niet aantrekt, gaat dat dus onvermijdelijk naar een ramp leiden. Het vertrouwen in Amerika en in de dollar gaat een klap krijgen.
Er wordt nu wel geroepen om een goudstandaard, maar in feite roept men om minder geld verzinnen. Amerika heeft haar geldcreatie nu tot staatsgeheim verklaard. George Bush Jr deed dat in 2003. Vanaf dat moment is dus onduidelijk hoeveel dollars er echt rondgaan. Wel weten we  hoe groot het begrotingstekort van Amerika ieder jaar is en hoe groot de staatschuld is. De bedragen zijn niet te bevatten groot. De dollar blijft daarom waarde verliezen en sparen en pensioenvoorzieningen zijn geen goede ideeën.

Wilt u toch nog iets van een goudstandaard handhaven, dan kunt u hem zelf creëren. U kan namelijk hier zelf goud en zilver kopen en laten opslaan. Woont u buiten Nederland, dan raad ik deze aanbieder aan. U koopt bij deze aanbieders fysiek goud en ze laten het bij onafhankelijke bewaarbedrijven bewaren. Eea loopt via Internet en de afgelopen tien jaar heeft het concept zich bewezen. Het is een prachtig en veilig alternatief op de banken die er samen met de regeringen een potje van gemaakt hebben. Het goud en zilver is uw spaargeld. Het voordeel is, u kan het inwisselen tegen welke munt die u maar wenst. Bij voldoende hoeveelheden kunt u zich desgewenst het goud en zilver laten toesturen. Ik raad dat niet aan, maar het kan wel.
Sinds begin 2016 is deze aanbieder de snelst groeiende in de wereld!
Terug naar de inhoud